Eğlendirerek öğrenmelerini amaçlıyoruz

Etkinlik Treni; gezi, organizasyon, konsept partiler, sanat ve spor aktiviteleri düzenleyerek çocuklarımızın eğlenmelerini, eğlenirken de öğrenmelerini amaçlamaktadır. Kır, köy ve kültür gezileri, saray ve müze turları, prens ve korsan partileri, bowling ve basketbol turnuvaları, atölye çalışmaları gibi pek çok konuda çocuklar için geliştirilmiş zengin içerikli etkinlikler çocuklarımıza farklı deneyim alanları yaratmaktadır. Konusunda uzman kişiler tarafından okul müfredatına paralel olarak tasarlanmış programlar ile okul başarılarına da direk olumlu katkı sağlamaktadır. Böylelikle çocuklar enerjilerini daha faydalı kullanmış olmakla birlikte keyif aldıkları aktivitelere katılmış olmaktadırlar.devamı >

Gezilerimiz

  • Etkinliklerimizde, çocukların kişiliklerinin oluştuğu ve öğrenme yaşının en hızlı olduğu 3-15 yaş aralığını hedefliyoruz.
  • Çocuklara ve gençlere ömür boyu hatırlanacak özel yaşam deneyimleri sunuyoruz.
  • Alan gezileri çocuklar için doğal öğrenme laboratuarlarıdır. Misyonumuz, onların öğrenme ufuklarını genişletmek, hayal dünyalarını beslemek ve okul eğitim ve öğretimlerini olumlu yönde desteklemek olacaktır.
  • İlerinin mucitleri, üretici ve yaratıcı beyinleri olacak olan çocuklarımız için etkinliklerimiz, bilinçli mesleki seçim ve kariyer gelişiminde etkili olacaktır.